Rekisteriseloste

Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterinpitäjä
Marjam-Interior Ay
Louhenkatu 14
57200 SAVONLINNA
Y-tunnus: 0298430-6

Rekisteriasiat
Asiakaspalvelu myynti@marjam-interior.fi vastaa asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
Rekisterin nimi
Marjam-Interior Ay asiakasrekisteri
Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on rekisteröitynyt Marjam-Interior Ay:n asiakkaaksi.


Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät asiat, kuten asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Marjam-Interior Ay:n verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Lisäksi Marjam-Interior Ay voi tehdä markkinointia ja mainontaa asiakastietojen perusteella. Rekisterinpitäjällä on pääsy verkkokaupan tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Yrityksen nimi ja y-tunnus
Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tilaushistoria
Tilausten Postin seurantatiedot


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset.
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.
Tietojen poistaminen
Tietoja poistetaan asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Marjam-Interior Ay asiakasrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta.


Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Yksityisyys ja tietosuoja
• Marjam-Interior Ay:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia.
• Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.
Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus.
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Sinulla on seuraavat oikeudet:
•Oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot
•Oikeus tietojen oikaisemiseen
•Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
•Oikeus vastustaa käsittelyä
•Oikeus peruuttaa suostumus